top of page

Gwirfoddolwr

Yng Nghymdeithas Amaethyddol Môn, mae gennym gyfleoedd gwirfoddol trwy gydol y flwyddyn ar gyfer ystod o unigolion gyda phob lefel o allu. Rydym yn croesawu pobl sydd am gymryd rhan gan fod digon i'w wneud bob amser.

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser a’u dawn yn ystod y flwyddyn ac i helpu yn ystod Sioe Sir Fôn a digwyddiadau eraill a gynhelir ar faes y sioe.

Mae ein rolau gwirfoddol yn cynnwys Stiwardiaid, Tiroedd, Marchnata a Lletygarwch.

Ymgeisiwch
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, llenwch y ffurflen gais ar-lein yma . Os hoffech ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at info@angleseyshow.org.uk

bottom of page