top of page

Gwobr Hir Wasanaeth

Ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi gwasanaethu eu cyflogwr am 30 mlynedd neu fwy ac sy'n haeddu cydnabyddiaeth gyda Gwobr Hir Wasanaeth?

Bydd yr ymgeiswyr cymwysedig yn cael tocynnau mynediad rhad ac am ddim i Sioe Sir Fôn, lle gallant fwynhau'r dewis eang o weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir yn ystod y dydd a chael eu cyflwyno'n arbennig yn y Seremoni Agoriadol ar ddechrau'r sioe, gan gael cyfle i dderbyn eu tystysgrif o gydnabod.

 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30ain o Fai 2024. Os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei hadnabod cymhwysedd i'r Wobr Hir Wasanaeth, lawr lwythwch y ffurflen gais Gwobr Hir Gwasanaeth ai yrru ymlaen gyda’r ffurflenni priodol i swyddfa'r sioe.

Noddir y wobr hon yn garedig gan C'N'G Cefn Gwlad-Farm and Country.

bottom of page