top of page

Noddi

Pecynnau Noddi

​​£200 a TAW

  • 2 Docyn Mynediad un diwrnod a 2 Docyn Derbyniad.

  • Te/Coffi a bisgedi ar gael o 10am hyd at 2pm yn Ystafell Y Noddwyr ar y llawr cyntaf Pafiliwn Siopa ac Arddangos.

  • Caniatâd i godi un baner hysbysebu yn nghylch beirniadu neu cylch y dosbarth yr ydych yn ei noddi. Gallwch godi baner arall am gost ychwanegol o £30 + TAW.

  • Cydnabyddiaeth yn catalog y Sioe ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Cyhoeddiad a chydnabyddiaeth yn ystod amser y dosbarth/iadau a noddir (os yn briodol).

  • Cynrychiolydd i gyflwyno y gwobrau i’r enillwyr yn y dosbarth/iadau a noddir (os yn briodol).

£400 a TAW

Yn ogystal â breintiau 2,3,4 a 5, bydd noddwyr yn derbyn 2 Docyn Mynediad dau diwrnod a 2 Docyn Derbyniad.

£600 a TAW

Yn ogystal â breintiau 2,3,4 a 5 bydd noddwyr yn derbyn 3 Docyn Mynediad dau ddiwrnod, 3 Docyn Derbyniad a Baner ar gyfer y Prif Gylch.

Pecyn Arian £1,000 a TAW

Yn ogystal â breintiau 2,3,4 a 5 bydd noddwyr yn derbyn 4 Tocyn Mynediad dau ddiwrnod, 4 Tocyn Derbyniad a 2 Baner i’r Prif Gylch.

Pecyn Aur £2,000 a TAW

Yn ogystal â breintiau 2,3,4 a 5 bydd noddwyr yn derbyn 8 Tocyn Mynediad dau ddiwrnod, 4 Tocyn Derbyniad lle bydd cyfle am lun gyda’r Llywydd a 3 Baner i’r Prif Gylch.

Prif Bartner £5,000 a TAW

Yn ogystal â breintiau 2,3,4 a 5 bydd noddwyr yn derbyn 10 Tocyn Mynediad, 10 Tocyn Derbyniad a 3 Faner i’r Prif Gylch.

Bydd cyfleon i enwi un o’r prif adeiladau neu Cylchoedd ar ôl y Cwmni yn unol a dymuniadau y Noddwr. Bydd cyfle am lun gyda’r llywydd a hysbysebu trwy gyfryngau cymdeithasol. Gwahoddiad i fynychu cinio’r Llywydd diwedd y flwyddyn.

OS OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB MEWN NODDI’R SIOE, YNA CWBLHEWCH Y DARN ISOD A’I DDYCHWELDYD OS GWELWCH YN DDA I:

Ty Glyn Williams, Maes Sioe Mon, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Mon, LL65 4RW

info@angleseyshow.org.uk

bottom of page