top of page
DSC_4464.jpg

Sioe Môn
13eg a 14eg o Awst 2024

Sioe Môn
13eg a 14eg o Awst 2024

Mae Sioe Sir Fôn yn ddigwyddiad dau ddiwrnod blynyddol, diwrnod gwych allan i’r teulu cyfan yng nghanol Ynys Môn. Ni allwn aros i'ch croesawu!

Gall ymwelwyr weld arddangosfeydd gwych o dda byw, darganfod cynnrych lleol a celf a chrefft, eisteddwch ar ochr y cylch er mwyn gwylio digwyddiadau marchogaeth, cael cyfle i ymweld ac ystod eang o stondinau masnach o beiriannau fferm i weithgareddau gwledig, mwynhau perfformiadau byw a gweithgareddau teulu yn ein ardal adloniant newydd.
 

bottom of page