top of page

Rhoddwch

Mae Cymdeithas Amaethyddol Môn yn anelu at gefnogi’r gymuned trwy gyflenwi gofodau am ddim i elusennau a sefydliadau di-elw ar gyfer eu prosiectau.


Gall y gofod sydd ar gael fod yn unrhyw beth o ystafell gyfarfod, mannau awyr agored neu dan do ar gyfer mannau cyfarfod, ymarfer, hyfforddiant, adloniant, hwyl – mewn gwirionedd Unrhyw beth!

Y nod hefyd yw codi digon o arian i dalu am gostau cyfleustodau, glanhau a gwaredu gwastraff.

Mae'r Gymdeithas yn gobeithio helpu llawer o sefydliadau, grwpiau a chymunedau, mawr a bach na fyddai wedi cael y cyfleusterau fel arall i gyflawni eu gweithgareddau elusennol/gwirfoddol.

Mae'r offrwm hwn gyda chefnogaeth rhoddion yn gallu cyflenwi'r gofodau hyn yn unrhyw un o ardaloedd y safle, dan do ac yn yr awyr agored.

Rhaid i ymgeiswyr fod naill ai'n sefydliad cofrestredig yn y DU gydag amcanion cymdeithasol clir. Mae hyn yn cynnwys elusennau, cwmnïau budd cymunedol cofrestredig, mentrau cymdeithasol, grwpiau a sefydliadau cymunedol ynghyd â sefydliadau addysgol sydd â statws elusennol.

bottom of page