top of page

Sioe Môn
13eg a 14eg o Awst 2024

Sioe Môn
13eg a 14eg o Awst 2024 

Ni allwn aros i'ch croesawu! Mae Sioe Sir Fôn yn ddigwyddiad blynyddol dau ddiwrnod, sy’n denu dros 50,000 o bobl. Mae’n ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan yng nghanol Ynys Môn.

Prynu tocynnau - Cynnig arbennig
logo.png

Prynwch nawr am brisiau gostyngol ac arbedwch £2.00 y tocyn trwy brynu ymlaen llaw!


Mae plant dan 5 oed yn mynd i mewn am ddim, ac mae croeso i gwn sy'n ymddwyn yn dda ar dennyn.


Rydym yn annog yr holl westeion i sicrhau eu tocynnau’n gynnar i warantu argaeledd a mwynhau’r gostyngiad.
Ymunwch â ni ar ddydd Mawrth, 13eg, a dydd Mercher, 14eg Mehefin 2024, yn Nhŷ Glyn Williams, Maes y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn, LL65 4RW

Music.jpg
HorseShow.jpg

Beth sydd ymlaen yn Sioe Môn 2023

 

Gall ymwelwyr weld arddangosfeydd gwych o dda byw, darganfod cynnrych lleol a celf a chrefft, eisteddwch ar ochr y cylch er mwyn gwylio digwyddiadau marchogaeth, cael cyfle i ymweld ac ystod eang o stondinau masnach o beiriannau fferm i weithgareddau gwledig.

Nôl am 2023!
 

Bydd Y Cowt, ein hardal adloniant newydd i deuluoedd, yn ôl ar gyfer 2023! Gan adeiladu ar lwyddiant y llynedd, bydd Y Cowt 2023 hyd yn oed yn well! Gweithgareddau teuluol a cherddoriaeth drwy'r dydd, gyda dewis gwych o fandiau nos Fawrth. Mynnwch ddiod, tamaid i'w fwyta o un o'n stondinau bwyd lleol gwych, a mwynhewch y gerddoriaeth!
Bar ar agor tan 8yh Nos Fawrth, gyda cherddoriaeth tan 8.30yh.

 
 
Sioe Gyfeillgar i Deuluoedd

 

Cymaint i'w weld a'i wneud! Beth am ddod â'ch ffrind pedair coes gyda chi ar gyfer y Sioe Gŵn neu gymryd rhan yn y Dosbarthiadau Anifeiliaid Anwes Bach? Gall plant ddod yn agos at rai atyniadau newydd gwych ar gyfer 2023 - gwyliwch y gofod hwn! Mae'r Ffair yn atyniad gwych i blant hen ac ifanc, ac mae digwyddiad Cneifio Cyflym nos Fawrth bob amser yn denu tyrfa.

bottom of page