Sioe Môn

Awst 11eg a 12fed 2020

Giatiau ar agor o 8yb

Archebu ticedi ar-lein

Safle Sioe Amaethyddol Môn

Cymdeithas Amaethyddol Mon sy'n berchen a Maes Sioe Môn, mae'n safle 160 erw. Mae Maes y Sioe yn safle gwych sydd wedi ei leoli yng nghanol Ynys Môn, gyda mynediad hawdd o'r ffordd fawr ac o borthladd cyfagos Caergybi. Mae'r safle yn cynnig nifer o gyfleusterau ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau.

Newyddion diweddaraf

 • COVID-19

  19 Mawrth 2020

  Mae’r sefyllfa sy’n wynebu Cymdeithas Amaethyddol Môn fel nifer o gymdeithasau eraill yn newid yn ddyddiol, ac rydym yn monitro a dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Gyda Llywodraeth y DU yn annog pobl i leihau cyswllt cymdeithasol, rydym wedi penderfynu gohirio pob cyfarfod pwyllgor am y tro. Bydd y Swyddfa yn parhau i fod ar agor, ond er lles ein staff gofynwn i chi gysylltu ar y ffôn, e-bost neu gyfryngau cymdeithasol os yn bosibl.

  Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa gan ddilyn canllawiau ar gyfer digwyddiadau ar y safle, ac byddwn yn diweddaru pawb drwy’r wefan, e-bost a cyfryngau cymdeithasol.

  Mae manylion pellach ar gael drwy ddilyn y lincs isod:

  https://www.gov.uk/email-signu...

  https://phw.nhs.wales/topics/l...

  Rydym yn ddiolchgar i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus.

  Darllen mwy

Cadwch Mewn Cysylltiad

Digwyddiadau i ddod

ANGLESEY CANINE SOCIETY

Saturday, May 2, 2020 (all day)

Festival of Discovery | Gwyl Ddarganfod

Friday, May 29, 2020 (all day)

Lleoliad: Anglesey Showground

Sioe Môn

Tuesday, August 11, 2020 (all day)

Lleoliad: Maes Sioe Môn

top