Archebu ticedi ar-leinEnglishYouTube

Sioe Môn

Awst 13eg a 14eg

Giatiau ar agor o 8yb

Archebu ticedi ar-lein

Aelodaeth

Mae'r adran hon yn rhoi manylion am fathau o Aelodaeth, y manylion ar costau. Gallwch wneud cais am lu o becynnau o Aelodaeth Sengl i Aelodaeth Is-Lywydd Teuluol.

Ffurflen Aelodaeth

£30

Aelodaeth unigol

(yn cynnwys TAW) neu fwy pob blwyddyn (£28 os derbynnir taliad llawn erbyn y 31 o Fai, neu yn cystadlu)

 1. Un bathodyn Aelod gyda mynediad am ddim i Faes y Sioe ar y ddau ddiwrnod.
 2. Defnydd (am ddim) o Faes Parcio Blaenorol (dim sicrhad lle ar ôl 10.30yb) – ger Maes y Sioe.
 3. Mynediad i Babell Gorffwys yr Is-lywyddion/Aelodau - gyda chyfleusterau Cinio a Bar.
 4. Tâl cystadlu am hanner pris yn yr holl adrannau. (Heblaw Ceffylau Neidio)
 5. Cyfrannu wrth benderfynu ar bolisïau’r Gymdeithas yn y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.
 6. Cyfrannu wrth ddarparu Taflenni Rhestr Dosbarthiadau a Gwobrwyon a.y.y.b. y Gymdeithas, yng Nghyfarfodydd yr Is-bwyllgorau Adrannol.
 7. Hawl i gopïau o holl gyhoeddiadau’r Gymdeithas fel Taflenni Rhestr Dosbarthiadau a Gwobrwyon Adroddiad Blynyddol, a.y.y.b.
£60

Aelodaeth ddeuol

(yn cynnwys TAW) neu fwy pob blwyddyn (£56 os derbynnir taliad llawn erbyn y 31 o Fai, neu yn cystadlu)

Rhoddwyd breintiau “Aelodaeth Unigol” i ddau berson

£70

Aelodaeth deleuol

(yn cynnwys TAW) neu fwy pob blwyddyn (£65 os derbynnir taliad llawn erbyn y 31 o Fai, neu yn cystadlu)

Rhoddwyd breintiau “Aelodaeth Deuluol” a fyny i DRI thocyn mynediad i’r Sioe I’W plant o dan 16 oed. (Rhaid i’r plant cael eu cofrestru gyda Swyddfa’r Gymdeithas i oleddfu).

£60

Is-lywydd Unigol

(yn cynnwys TAW) neu fwy pob blwyddyn (£54 os derbynnir taliad llawn erbyn y 31 o Fai, neu yn cystadlu)

Rhoddwyd, yn ychwanegol i freintiau 2, 3, 4, 5, 6 a 7:

 1. Un bathodyn Is-lywydd gyda mynediad am ddim i faes y Sioe.
 2. Defnydd (am ddim) yn Eisteddle'r Prif Gylch a Chylch y Ceffylau Neidio (os bydd lle yn caniatáu)
 3. Gwahoddiad i un i Ginio’r Llywydd ar Faes y Sioe. (Gyda’r nos, diwrnod cyntaf y Sioe)
 4. Defnydd o’r Ystafell Gorffwys ar lawr cyntaf y Swyddfa ar y ddau ddiwrnod o 10yb hyd at 5yp - gyda thoiledau preifat a balconi yn goruchwylio'r Prif Gylch.
£120

Is-lywydd Deuol

(yn cynnwys TAW) neu fwy pob blwyddyn (£98 os derbynnir taliad llawn erbyn y 31 o Fai, neu yn cystadlu)

Rhoddir breintiau “Is-lywydd Unigol” i ddau berson.

£140

Is-lywydd Deuluol

(yn cynnwys TAW) neu fwy pob blwyddyn (£118 os derbynnir taliad llawn erbyn y 31 o Fai, neu yn cystadlu)

Rhoddwyd breintiau dau Is-lywydd Unigol a fyny i DRI thocyn mynediad i’r Sioe I’W plant o dan 16 oed. Rhaid i’r plant cael eu cofrestru gyda Swyddfa’r Gymdeithas i oleddfu).

top