Sioe Môn

Awst 11eg a 12fed 2020

Giatiau ar agor o 8yb

Y Gymdeithas

Dechreuodd Cymdeithas Amaethyddol Môn gynnal sioeau blynyddol am y tro cyntaf ym 1872. Dros y blynyddoedd, mae’r sioe wedi datblygu, addasu a thyfu i gyd-fynd â’r newidiadau mewn cymdeithas

Erbyn heddiw, rydym ni’n cynnal prif sioe'r haf fel digwyddiad deuddydd bob mis Awst. Rydym ni hefyd yn cynnal sioe aeaf a nifer o ddigwyddiadau eraill drwy gydol y flwyddyn.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngwalchmai, Ynys Môn ac mae gennym 136 o erwau (bron i 73 o gaeau pêl-droed!) o adloniant ar gyfer bron i 60,000 o ymwelwyr. Yn ogystal â’r pleser o weld anifeiliaid a da byw wedi’u cyflwyno i safon uchel, mae gan y sioe lawer mwy i’w gynnig hefyd. Mae hyn yn cynnwys pafiliwn siopa ac arddangos, digwyddiadau ceffylau, arddangosfeydd crefft, sawl arddangosfa o’r llysiau a’r blodau cartref gorau a llawer mwy.

top