EnglishYouTube

Sioe Môn

Awst 13eg a 14eg

Giatiau ar agor o 8yb

Stondinau masnach

(Amcan mynychwyr Sioe 2017 – 56,000)

Cwblhewch y ffurflen gais isod ar gyfer safle masnach a chyflenwadau. Fel rhan o’r cais bydd rhaid i chi unai gwblhau neu atodi eich Ffurflen Asesiad Risg ac Atebolrwydd Cyhoeddus.

MAE’N ANGENRHEIDIOL I FASNACHWYR, HEB EITHRIAD, I BARCIO YN MAES PARCIO ARDDANGOSWYR AR ÔL DADLWYTHO.

Bydd tocynnau i Faes Parcio’r Arddangoswyr (hyd at 4 y stondin) ar gael ar gais a dylai gael ei archebu ar eich Ffurflen Gais Stondin Masnach.

BYDD LABELI DANFON NWYDDAU YN UNIG (yn gyfyngedig) YN CAEL EI DARPARU YN YR UN MODD, OND BYDD RHAID I HOLL NWYDDAU GAEL EI DANFON A’R CERBYD ODDI AR FAES Y SIOE ERBYN 8:00yb BOD DIWRNOD. NI CHANIATEIR I GERBYDAU AROS AR FAES Y SIOE.

Dewiswch y ffurflen gais berthnasol:

NODER: Sylw i’r pwyntiau canlynol: -

a) Rheol Rhif 21 ar gyfer elusennau.

b) Bydd ceisiadau yn cael ei ystyried unwaith bydd blaendal wedi dderbyn.

c) Dyddiad cau Ceisiadau Stondinau Masnach fydd Dydd Gwener, Ebrill 8fed 2019, yn ddibynnol ar argaeledd.

d) Mae dyraniad Safle Masnach yn gyfrifoldeb ar y gymdeithas.

Rheolau a Rheoliadau Stondinau Masnach

Llawrlwytho pdf

Prisiau Stondinau Masnach

Llawrlwytho pdf
top