Archebu ticedi ar-leinEnglishYouTube

Sioe Môn

Awst 13eg a 14eg

Giatiau ar agor o 8yb

Archebu ticedi ar-lein

Cyfleoedd noddi

Gall noddi Sioe Môn ddarparu buddiannau gwerthfawr ar gyfer unigolion mewn busnes ac unigolion preifat

Mae trefniadau mewn llaw ar gyfer Sioe Môn. Sioe Sirol Môn, yn ddiamheuol, yw Prif Sioe Gogledd Cymru gyda phresenoldeb ar gyfartaledd o 58,000 dros y ddau ddiwrnod.

Er mwyn llwyfannu’r fath ddigwyddiad mawreddog mae angen swm enfawr o arian ac mae’r Gymdeithas yn bendant yn ddyledus i nifer o gwmnïau blaengar ac unigolion sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Sioe dros y blynyddoedd diwethaf.

Llawrlwytho ffurflen noddi

Mae’r Gymdeithas yn sylweddoli pwysigrwydd cydnabod ei Noddwyr ac mae’n falch cael y cyfle i gynnig y buddiannau canlynol:

Breintiau noddi

£195.00 heb gynnwys TAW

 1. 2 Fathodyn Noddwyr di-dâl (rhoi hawl mynediad di-dâl i Faes y Sioe am ddau ddiwrnod y Sioe) cynnwys
 2. Gwahoddiad i 2 berson i fynychu Cinio’r Llywydd (Nos Fawrth y Sioe - yn agos i 500 o westai. Pryd 5 cwrs gyda a siaradwr/aig gwadd)
  NEU
  Gwahoddiad i 2 berson fynychu cinio canol dydd ar gyfer y Noddwyr ar Dydd Mercher (yn agos i 150 o westai – Pryd 3 cwrs)
 3. Te/Coffi a bisgedi (di-dâl) ar gael o 10yb hyd at 5yp yn Ystafell Gorffwys Y Noddwyr ar y llawr cyntaf yn y Pafiliwn Siopa ac Arddangos ar y ddau ddiwrnod – gyda toiledau preifat
 4. Disgownt o 20% ar gost o hysbysu yng Nghatalog Swyddogol neu Rhaglen y Sioe.
 5. Caniatâd i godi UN baner hysbysebu yn nghylch beirniadu y dosbarth yr ydych yn ei noddi (heblaw am y Prif Gylch) Gallwch godi baner arall am gost ychwanegol o £30 + TAW.
 6. Cydnabyddiaeth rad ac am ddim yng Nghatalog Swyddogol Y Sioe ac yn y Rhaglen (fe ddosbarthir rhwng 1,000-2,000 dros gyfnod y Sioe)
 7. Cydnabyddiaeth yn Blwydd lyfr y Gymdeithas (dosbarthir tua 1,200 i Is-Lywyddion/Aelodau ym mis Ionawr).
 8. Cyhoeddiad/cydnabyddiaeth yn ystod amser y dosbarth/iadau a noddir (os yn briodol)
 9. Cynrychiolydd i gyflwyno y gwobrau i’r enillwyr yn y dosbarth/iadau a noddir (os yn briodol a gyda threfniadau blaenorol)
 10. Parcio yn ddi-dâl yn y Maes Parcio Blaenllaw.

£250.00 heb gynnwys TAW

Yn ogystal â breintiau 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 bydd noddwyr o £210.00 heb gynnwys TAW hefyd yn derbyn gwahoddiad i 2 berson i fynychu cinio canol dydd ar gyfer y Noddwyr a Chinio’r Llywydd

£350.00 heb gynnwys TAW

Yn ogystal â breintiau 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 bydd noddwyr o £285.00 heb gynnwys TAW hefyd yn derbyn gwahoddiad i 3 berson i fynychu cinio canol dydd ar gyfer y Noddwyr a Chinio’r Llywydd.

£395.00 heb gynnwys TAW

Yn ogystal â breintiau 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 bydd noddwyr o £335.00 heb gynnwys TAW hefyd yn derbyn gwahoddiad i 4 berson i fynychu cinio canol dydd ar gyfer y Noddwyr a Chinio’r Llywydd.

(BENEFITS FOR SUMS ABOVE £395 + VAT ARE NEGOTIABLE)

top