Archebu ticedi ar-leinEnglishYouTube

Sioe Môn

Awst 13eg a 14eg

Giatiau ar agor o 8yb

Archebu ticedi ar-lein

Bwydydd Cyflym

Gwahoddir cynigion am brisiau sefydlog am yr Iawnderau Cyflawn (heb gynnwys Pabell Arlwyo'r Stocmyn, Neuadd Fwyd, Pafiliwn Arddangosfa, Safle Marchnad Ffermwyr Ynys Môn, Pebyll Crefftau, Ardal Gweithgareddau Bywyd Gwledig a Maes y Ffair) i fanwerthu bwydydd cyflym yn ein Sioe eleni.

Consesiwn Bwyd

DYDDIAD CAU : 15/02/2019

top