Sioe Môn

Awst 11eg a 12fed 2020

Giatiau ar agor o 8yb

Meirion Owen a’r ‘Quack Pack’

31 Gorff 2019

Meirion ydi’r trydydd genhedlaeth sydd yn ymwneud a hyfforddi a chystadlu gyda cŵn defaid. Roedd ei ddiweddar dad, a’i daid yn hyfforddwyr a chystadleuwyr ardderchog.

NBGW 2019 May Bank Holiday Monday 55

Treulio amser hefo’r cŵn ydi ffordd o fyw Meirion o fod yn ymarfer, mynychu cystadleuthau ac arddangosiadau. Mae Meirion yn cynnal dosbarthiadau hyfforddi cŵn i ffermwyr ac yn mynychu diwrnodau hyfforddi I gynnal sessiynau Gwaith tim a chyfathrebu.

Fe ddechreuodd Meirion gystadlu yn 9 oed ac mae wedi cyflawni llawer drost y blynyddoedd o fod yn Bencampwr Cenedlaethol Cymru, Capten ar dîm cymru mewn cystadleuthau rhyngwladol yn ogystal serenu mewn tair cyfres o ‘One Man & His Dog’ ar BBC.

Dyddiau yma, oherwydd bod Meirion yn trafeilio gymaint hefo’r ‘Quack Pack’ nid oes ganddo lawer o amser I gystadlu, ond eleni mae Meirion a’i wraig, Glenda, yn trefnu Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru a Gwyl Fwyd a chrefft ar benwythnos cyntaf Awst ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, Caerfyrddin.

top