Sioe Môn

Awst 11eg a 12fed 2020

Giatiau ar agor o 8yb

Gweithiwch i ni!

11 Tach 2019

Mae cyfle cyffrous i ymuno ar tîm fel Cynorthwyyd Personol! Cliciwch isod am fwy o fanylion:

Advert

Swydd Ddisgrifiad

Hysbys swydd

Dyddiad Cau: 12yp ar 29/11/2019

Ceisiadau ysgrifenedig gan gynnwys CV cyfredol at sylw:

Mr Aled Hughes, Gweinyddwr y Sioe, Cymdeithas Amaethyddol Môn, “Ty Glyn Williams”, Maes Y Sioe, Gwalchmai, Caergybi, Ynys Môn LL65 4RW

neu E-bost i: aled@angleseyshow.org.uk

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch gyda Aled Hughes ar 01407 720072

top