Sioe Môn

Awst 11eg a 12fed 2020

Giatiau ar agor o 8yb

Eisiau bod yn Lysgennad ar y Gymdeithas?

31 Rhag 2019

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Llysgennad Cymdeithas Amaethyddol Môn, er mwyn cynrychioli’r Gymdeithas Amaethyddol drwy gydol y flwyddyn yn ogystal ac yn ystod Sioe Môn.

2 BE03 B84 6 CC6 4597 B4 D4 1110451 DB049

Mae’r gystadleuaeth yn agored i ymgeiswyr dros 18 mlwydd oed, sy’n breswylydd Ynys Môn. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu ar sail gwybodaeth a phersonoliaeth, bydd gwybodaeth am Gymdeithas Amaethyddol Môn yn ddelfrydol er mwyn cwblhau’r rol yn llwyddiannus.

Bydd yn angenrheidiol i’r Llysgennad fynychu Sioe Môn, gan gael y cyfle i ymweld a pob adran. Yn ychwanegol bydd gwahoddiad i’r Llysgennad a gwestai fynychu Cinio’r Llywydd, ynghyd a chymryd rhan yn yr Orymdaith ar ddau ddiwrnod y Sioe. Bydd cyfle i’r Llysgennad gynrychioli Cymdeithas Amaethyddol Môn mewn Sioeau eraill yn ystod y flwyddyn.


Mae Ffurflenni Cais ar gael drwy Swyddfa’r Sioe 01407 720072 ac isod!

Rheolau

Llawrlwytho pdf

Amserlen

Llawrlwytho pdf

Ffurflen Gystadlu

Llawrlwytho pdf
top