Archebu ticedi ar-leinEnglishYouTube

Sioe Môn

Awst 13eg a 14eg

Giatiau ar agor o 8yb

Archebu ticedi ar-lein

Ardal Gweithgareddau Gwledig a Chwaraeon

12 Awst 2017

Eleni byddwn yn croesawy Ardal Chwaraeon i'r Ardal Bywyd Gwledig. Gan weithio mewn partneriaeth gyda SP Energy Networks a Cyngor Ynys Môn i gynnig nifer o weithgareddau chwaraeon. 

Unwaith eto eleni bydd Sioe Môn yn croesawu'r Gystadleuaeth Cwn Hela Rhyngwladol. Mae'r gystadleuaeth ar Ynys Môn bellach yn cael ei gydnabod fel y gorau o'i fath ym Mhrydain, ac mae'n denu llawer o brif enwau’r  DU.

Mae'r gystadleuaeth wedi ei leoli yn yr ardal bywyd gwledig. Mae yna nifer o weithgareddau i’w gweld yn yr Ardal Bywyd Gwledig a Chwaraeon, gan gynnwys cystadlaethau cŵn eraill, Saethu Targed Clai ac eleni am y tro cyntaf bydd y Arena SP Energy Networks ac Chwaraeon WRU yn rhoi’r cyfle i roi cynnig ar rygbi ynghyd â gwahanol weithgareddau chwaraeon eraill sydd ar gael ar yr ynys.

Gellir cael hyd i’r ardal drwy ddilyn y llwybr o Swyddfa’r Sioe.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth Cwn Hela Rhyngwladol gyntaf yn Ynys Môn yn 1994. Dwy flynedd yn ddiweddarach ychwanegwyd llyn i'r safle gan gydnabod y cwrs fel un o'r rhai gorau ym Mhrydain.

Trefnir y gystadleuaeth gan Frank Morrey. Gan ddefnyddio ei gysylltiadau yn y maes, cyfranodd Frank ar ddatblygu’r ardal gweithgareddau bywyd gwledig yn Sioe Môn.

Yn ardal y llyn, mae grandstand 100-sedd yn cynnig golygfeydd o'r cystadlaethau cwn hela. Ar y diwrnod cyntaf, bydd timau o Gymru, Lloegr, Iwerddon a'r Alban yn cystadlu gyda’r Retrewivers. Ac ar y dydd Mercher bydd timau yn rhoi eu Spaniels ar waith.

top