Archebu ticedi ar-leinEnglishYouTube

Sioe Môn

Awst 13eg a 14eg

Giatiau ar agor o 8yb

Archebu ticedi ar-lein

Sioe Môn 2017

7 Awst 2017

Digwyddiad dau ddiwrnod ydi Sioe Môn, bydd yn cael ei gynnal ar Awst 15fed a 16eg eleni.

C 1435 Tues 176

Cynhelir y Sioe ar Faes Sioe Môn, safle 160 acer Cymdeithas Amaethyddol Môn. Mae Maes y Sioe wedi ei leoli ar ganol Ynys Môn. Gyda mynediad cyfleus o’r brif ffordd ger llaw ynghyd a o borthladd Caergybi.

Mae Sioe Môn yn denu oddeutu 60,000 o ymwelwyr yn flynyddol. Gyda da byw bendigedig, mae gan Sioe Môn ddigon i’w gynnig i chi fwynhau: gan gynnwys pafiliwn siopa ac arddangos, digwyddiadau ceffylau, arddangosfeydd crefft, sawl arddangosfa llysiau a blodau cartref a llawer iawn mwy.

Bydd dros 1,000 o geffylau o’r ceffylau gwedd i’r ceffylau Shetland bach. Gyda llu o fridiau gwahanol o ddefaid, ynghyd a dosbarthiadau’r gwartheg. Bydd moch a geifr, dofednod a chwningod.  

Bydd garddwyr yn gwirioni gyda’r babell gynnyrch gyda’i arddangosfeydd blodau, coginio, cynnwys a chrefftau.  

Yn yr Adran Bywyd Gwledig a Chwaraeon bydd y gystadleuaeth cŵn rhyngwladol, ynghyd a chystadlaethau cŵn eraill a Saethu Clai. Bydd cyfle i roi cynnig ar weithgareddau chwaraeon amrywiol sydd ar gael ar yr ynys ynghyd a rygbi yn Arena SP Energy Network/WRU.  

Bydd cyfle i fynd o amgylch 342 o stondinau masnach a chyfle i weld Camelod yn y prif gylch.  

Bydd gorymdaith arbennig gan Gymdeithas Hen Greiriau Ynys Môn ar y thema “The Ford and Fordson – Dathlu Canmlwyddiant”.  

Bydd y giatiau’n agor am 8yb, ac yn cau oddeutu 6yp.   

Bydd darpariaeth Parcio a Theithio am ddim ar gael ger llaw, fydd yn eich gollwng yn y brif fynedfa. Dilynwch yr arwyddion.

top