Sioe Môn

Awst 11eg a 12fed 2020

Giatiau ar agor o 8yb

Cynhadleddau

Mae 3 lleoliad ar gael er mwyn rhoi'r hyblygrwydd i chi drefnu eich digwyddiad.

Pafiliwn Mon

Drysau mawr sy'n arwain i'r Cyntedd sy'n rhoi ardal agored yn mesur 93m²

Cegin 38m²

Ardal Derbynfa

Cyfleusterau ar gyfer Dynion, Mercher ac Anabl.

Dau gyfres o ddrysau yn arwain i'r Prif Neuadd sy'n mesur 143.17 m²

Grisiau yn arwain i'r llawr cyntaf sy'n cynnig ardal agored yn mesur 113m²

Math o ddigwyddiadau i'w cynnal yma: Ciniawau, Cynhadleddau, Arddangosfeydd, Sioeau, Adloniant, Chwaraeon dan do ac digwyddiadau preifat.

Balconi

Noder: Nid oes mynediad i'r anabl i'r ardal yma.

Grisiau yn arwain o'r cyntedd (93m²), ystafell agored yn mesur 113m² gyda ffenestri yn edrych allan ar y maes. Mae cegin ar gael ar gyfer gweini te a choffi ynghyd a un toiled.

Math o ddigwyddiadau i'w cynnal yma: Arddangosfeydd Bwyd, Clybiau Cinio, Arddangosfa Coginio, Ciniawau, Cynhadleddau, Adloniant a Priodasau.

Neuadd Fach

Un mynediad ar bob ochr yr adeilad yn arwain i ardal agored sy'n mesur 266m²

Drws Gwasanaeth (Service door) yn gefn yr adeilad

Math o ddigwyddiadau i'w cynnal yma: Arddangosfeydd Bwyd, Clybiau Cinio, Arddangosfa Coginio, Ciniawau, Cynhadleddau, Adloniant a Priodasau.

Pafiliwn Mon

Drysau mawr sy'n arwain i'r Cyntedd sy'n rhoi ardal agored yn mesur 93m²

Cegin 38m²

Ardal Derbynfa

Cyfleusterau ar gyfer Dynion, Mercher ac Anabl.

Dau gyfres o ddrysau yn arwain i'r Prif Neuadd sy'n mesur 143.17 m²

Grisiau yn arwain i'r llawr cyntaf sy'n cynnig ardal agored yn mesur 113m²

Math o ddigwyddiadau i'w cynnal yma: Ciniawau, Cynhadleddau, Arddangosfeydd, Sioeau, Adloniant, Chwaraeon dan do ac digwyddiadau preifat.

Balconi

Noder: Nid oes mynediad i'r anabl i'r ardal yma.

Grisiau yn arwain o'r cyntedd (93m²), ystafell agored yn mesur 113m² gyda ffenestri yn edrych allan ar y maes. Mae cegin ar gael ar gyfer gweini te a choffi ynghyd a un toiled.

Math o ddigwyddiadau i'w cynnal yma: Arddangosfeydd Bwyd, Clybiau Cinio, Arddangosfa Coginio, Ciniawau, Cynhadleddau, Adloniant a Priodasau.

Neuadd Fach

Un mynediad ar bob ochr yr adeilad yn arwain i ardal agored sy'n mesur 266m²

Drws Gwasanaeth (Service door) yn gefn yr adeilad

Math o ddigwyddiadau i'w cynnal yma: Arddangosfeydd Bwyd, Clybiau Cinio, Arddangosfa Coginio, Ciniawau, Cynhadleddau, Adloniant a Priodasau.


Datganwch eich diddordeb neu cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth a taith o'r safle.

Cadwch Mewn Cysylltiad

top